BREDA

Reglementen

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het aflasten van het evenement.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • We werken tijdens de Toerversie La Vuelta Holanda Breda samen met fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook en Instagram en voor overige promotie-acties. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.
 • Na inschrijving bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Zij zijn verplicht het stuurbordje te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het accepteren van het stuurbordje verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven met middels inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door sponsoren van de Toerversie La Vuelta Holanda Breda voor promotiedoeleinden en evenementen. Tevens geeft men toestemming voor de publicatie van foto’s en namen (bij opmaken van klassementen) waarop deelnemers worden afgebeeld.

Voorwaarden annuleringsverzekering Central Events B.V.

1. WANNEER BENT U VERZEKERD?

U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment dat het evenement begint.

2. WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

Verzekerd is het reserveringsbedrag inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald.

3. IN WELKE GEVALLEN BENT U VERZEKERD?

U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:

 •  U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
 • Een familielid in de derde graad overlijdt.
 • U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw inschrijving.
 • U, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
 • Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
 • U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.
 • U als gevolg van een medisch aantoonbaar lichamelijk letsel, ontstaan in de termijn tussen boeken van het evenement en aanvang, niet kan deelnemen aan de geplande sport. Dit dient te worden aangetoond door middel van een medische verklaring. Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.

4. WAT KRIJGT U VERGOED?

Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reserveringssom inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.